Thông tư 10-2014 xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn


Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Thông tư này hướng dẫn áp dụng các quy định về xử phạt hóa đơn tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP như tự in hóa đơn giả, sử dụng hóa đơn giả, đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in, không khai báo việc mất hóa đơn, cho, bán hóa đơn chưa thông báo phát hành, ....

Theo đó, đối với hành vi tự in hóa đơn giả nếu xác định do lỗi khách quan của phần mềm tự in thì doanh nghiệp phát hành hóa đơn được miễn xử phạt. Tuy nhiên, đơn vị cung ứng phần mềm tự in bị xử phạt cảnh cáo.

Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

Lỗi khách quan của phần mềm tự in được hiểu là do lỗi tự thân của phần mềm tự in hóa đơn (như do virus…), không có sự can thiệp của con người.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/3/2014.



TIN TỨC MỚI

Tái cơ cấu nền kinh tế được khẳng định trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ...

Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về ...

Chiều ngày 20/1/2014, tại Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) Hà Nội đã diễn ra ...

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành ...

Bản tin tháng 12 năm 2013 cập nhật các văn bản pháp luật với các tin chinh sau:

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành ...